Ph.D. з фізики, Землі і матеріалознавства

Загальні відомості

Опис програми

120454_biblio_950x350.jpg

Область: фізика, Земля і матеріалознавство

 • Фізика
 • Фізико-хімічні процеси в системах Землі
 • Матеріалознавство

Фізика

Фізика згущених речовин

 • Теорія ультрахолодного речовини в багатьох тілах
 • Надпровідність наномасштабу: теорія, симуляція та експерименти
 • Теорія електронно-діркової надтекучості в графенових пристроях
 • Кроссовер BCS-BEC у багатокомпонентних надфлюидах і надпровідниках

Експериментальна фізика

 • Матерія в екстремальних умовах
 • Фізика поверхонь, інтерфейсів і нанорозмірних систем
 • Фізика, астрофізика і космологія з гравітаційними хвилями
 • М'яка речовина, окуляри, рідини та рідкі розчини
 • Синхротронні випромінювання та передові радіаційні джерела

Фізичне виховання

Теоретична та обчислювальна фізика

 • Активна речовина, броунівський рух, бактеріальний рух
 • Комп'ютерне моделювання для молекулярного моделювання та спектроскопії
 • М'яка речовина, кластеризація, нерівноважна фізика, транспортні властивості

Фізико-хімічні процеси в системах Землі

Процеси земної кори

 • Землетруси
 • Порушення і переломи
 • Потік рідини
 • Природні небезпеки та зменшення ризику
 • Осадові басейни
 • Тектоніка

120493_totmic.jpg

Процеси поверхні Землі

 • Кліматологія
 • Геоархеологія
 • Геоморфологія
 • Гідрогеологія
 • Неотектоніка

Процеси високого тиску та температури

 • Кінетика кристалізації
 • Мінеральні та розплавні структури
 • Вулканізм і магматичні летки
 • Переробка відходів

Освіта в галузі наук про Землю

Матеріалознавство

Виробництво та обробка матеріалів

 • Матеріали для збору та зберігання енергії
 • Матеріали, що утилізуються з відходів
 • Метали, сплави та надпровідники

Розширена характеристика матеріалу

 • Тонкий аналіз матеріалів для культурної спадщини
 • Застосування методів синхротронного випромінювання до сучасних матеріалів
 • Транспортні, електронні та структурні властивості надпровідників
 • Матеріали в надзвичайних умовах

Композити та гібридні матеріали

 • Біоматеріали та біосумісні матеріали
 • Наноматеріали
 • Оксиди та композити для електродів і пристроїв
Останнє оновлення Вересень 2019

Про навчальний заклад

UNICAM has instituted an International School of Advanced Studies with the objective of increasing the internationalisation of Doctoral education.

UNICAM has instituted an International School of Advanced Studies with the objective of increasing the internationalisation of Doctoral education. Згорнути