Turan University Кандидат економічних наук
Turan University

Кандидат економічних наук

Almaty, Казахстан

0 Years

, Російська

Денне навчання

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

На кампусі

Стипендії

Вивчіть можливості отримання стипендій, щоб допомогти фінансувати своє навчання

Введення

Докторантура зі спеціальності "Економіка":

забезпечує елітну підготовку фахівців вищої наукової кваліфікації міжнародного рівня для наукової, науково-педагогічної, виробничої та інноваційної сфер діяльності;

розширює можливості вашого кар’єрного розвитку;

гарантує, що ви станете найбільш затребуваним фахівцем із системним баченням економічних проблем, який може визначити комерційні можливості для застосування та впровадження результатів досліджень, здійснити експертизу дослідницьких проблем та ефективно керувати наукомісткими проектами.

Стратегічним пріоритетом випускного відділу є науково-дослідна робота. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з актуальних економічних проблем ведуть провідні професорсько-викладацький склад кафедри. До науково-дослідних проектів кафедри залучаються докторанти спеціальності «Економіка».

Теми фундаментальних дослідницьких проектів:

Інтеграційні ефекти економічної взаємодії в рамках Євразійського економічного союзу

Інтеграційні ефекти співпраці в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС)

Теми прикладних наукових проектів:

Управління процесом інтернаціоналізації у вищих навчальних закладах Республіки Казахстан

Актуальні проблеми державного та місцевого самоврядування

Механізм формування та розвитку «зеленого» бізнесу в Казахстані

Побудова екосистеми інноваційного підприємництва в Республіці Казахстан

У цьому контексті науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною частиною навчального процесу загалом, найважливішим фактором зміцнення інтелектуального потенціалу, основою постійного оновлення навчально-методичного забезпечення.

Сучасна економіка, заснована на знаннях, призводить до мобільності перспектив кар’єрного росту для власників докторських ступенів. Фундаментальні знання, навички та звички, отримані в аспірантурі, значно покращують можливості працевлаштування та розвитку кар'єри в академічній сфері та за її межами. Отримання доктора наук сприяє успішному професійному просуванню в науковій, проектно-економічній, аналітичній, організаційній, адміністративній та педагогічній галузях.

Компетенції, здобуті кандидатами докторських студій, відповідають очікуванням роботодавців, які високо оцінюють потенціал, яким володіють лікарі, їх дослідницькі можливості, здатність інтегрувати знання з різних джерел та здатність працювати на кордонах академічної та професійної експертизи.

Професійний рівень доктора філософії (доктора філософії) за спеціальністю "Економіка" дозволяє:

Зробити наукову кар’єру - працювати в науково-дослідних інститутах та центрах, отримувати вітчизняні та закордонні наукові гранти.

Щоб вибрати викладацьку діяльність - починайте з доцента, врешті-решт ставши провідним вітчизняним та іноземним професором університету.

Зробити менеджерську кар’єру - стати менеджером виробничих та комерційних компаній.

Зробити адміністративно-управлінську кар’єру - зайняти відповідальні посади в державних та місцевих органах влади.

Обрати аналітичну кар’єру - займатися бізнес-консалтингом, працювати в аналітичних відділах великих компаній.

Найголовніше, що ступінь доктора філософії забезпечує гарантовану зайнятість та високий рівень доходів. Попит на висококваліфікованих спеціалістів на ринку праці як в Казахстані, так і за кордоном, постійно зростає.

Про Школу

Запитання

Подібні курси