University of Osijek

A logo

Введення

University of Osijek є освітнім закладом, який поєднує наукові дослідження, художню творчість, викладання та вивчення, таким чином розвиваючи науку, професію та мистецтво, готуючи студентів до професійної роботи на основі наукових знань і методів, а також художню цінність, виховуючи молодих дослідників бере участь у реалізації соціальних інтересів студентів та сприяє міжнародній, зокрема європейській співпраці у сфері вищої освіти, у науковій та мистецькій діяльності.

Місія

Місія University of Osijek Йосипа Юрая Штроссмайера визначається Законом про наукову діяльність і вищу освіту, Статутом університету та визначеними видами діяльності: викладання та дослідження, основною метою є передача знань та підготовка випускників до професійної роботи.

Метою Університету є залучення студентів до науково-дослідницької діяльності та розвиток наукового духу з метою розвитку у студентів критичного ставлення та відкритості до нових знань, а також одночасно розвитку їхньої особистості та здатності до командної роботи, прийняття морально-етичних принципів як передумови , сприяти розвитку демократичного суспільства та бути залученим до європейської спільноти знань.

Відповідно до вищенаведеного визначення та місії університету, очевидно, що вища освіта має величезне значення для соціальної спільноти, оскільки вища освіта сприяє регіональному та національному розвитку суспільства.

Університет виконує свою роль через академічну освіту на своїх факультетах, університетських кафедрах та Академії мистецтв, в рамках університетських та професійних досліджень, основною діяльністю яких є навчання та передача знань новим поколінням відповідно до правових та статутних положень.

Бачення

Досягнувши високого рівня розвитку, Осієцький University of Osijek Йосипа Юрая Штроссмайера прагне зробити крок вперед до нових конкурентних переваг, щоб стати бажаним місцем для навчання та роботи.

Його розвиток базується на багатій культурній та історичній спадщині в регіональному та центральноєвропейському контексті. Він також прагне зберегти традиційні цінності та особливості вищої освіти, які він успадкував протягом трьох століть.

У рамках бачення University of Osijek основними напрямками є розвиток сучасного, автономного, науково-орієнтованого, освітнього та інноваційного центру, який дозволяє:

 • досягнення рівня впізнаваності в окремих наукових сферах і галузях,
 • створення наукових центрів передового досвіду,
 • заснування університетських інститутів,
 • створення науково-технологічного парку «Технополіс»,
 • передача технологій,
 • впровадження Болонського процесу,
 • підготовка нових навчальних програм і профілювання експертів відповідно до потреб ринку праці в регіоні Східної Хорватії,
 • створення міждисциплінарних досліджень,
 • створення центрів для навчання,
 • створення Центру якості вищої освіти,
 • створення Центру навчання впродовж життя,
 • зміцнення науково-педагогічної структури,
 • розвиток науково-дослідної діяльності,
 • збільшення наукової продукції,
 • створення докторських шкіл,
 • залучення до міжнародної науки,
 • Міжнародна та внутрішня мобільність студентів,
 • розширення інтегративної функції,
 • здійснення міжнародного та міжвузівського співробітництва в рамках навчальної та наукової діяльності,
 • створення Університетської служби аудиту та фінансового контролю, а також
 • реалізація 3-ї черги програми будівництва та капітальних вкладень університетського містечка.

Стратегія

Стратегічна мета університету полягає в тому, щоб забезпечити інтернаціоналізацію на всіх рівнях академічної та наукової діяльності та стати широко помітними та конкурентоспроможними в міжнародному співтоваристві вищої освіти, встановлюючи ефективну співпрацю з університетами по всьому світу.

Деякі з наших головних цілей:

 • підвищення міжнародної активності через активну участь в Erasmus+ та європейських дослідницьких програмах і проектах;
 • розширення міжнародної співпраці шляхом індивідуальних мобільних обмінів студентами та співробітниками
 • активізація міжнародних студентських обмінів у рамках міжнародних програм та двосторонніх угод
 • навчання студентів у міжнародному академічному середовищі
 • створення можливостей для домашнього персоналу та студентів відчути міжнародну перспективу навчальних програм вдома в рамках концепції «Інтернаціоналізація вдома»

Вимоги щодо візи

Розташування

 • Trg Svetog Trojstva,3, 31000, Osijek

Запитання